Foto: Bjørn Johan Kirksæther  
Forside         Oppgaven         Last ned oppgaven         Kontakt forfatterne
Forord
Sammendrag
1Innledning
2Bymarka i Trondheim
3Kvalitativ spørreundersøkelse
4Kvantitativ spørreundersøkelse
5Referanser
Vedlegg

Bruk og forvaltning av Bymarka i Trondheim

Vedlegg

Alle vedleggende er i pdf-format.

Vedlegg 1: bymarka_vedlegg_1.pdf
Vedlegg 2: bymarka_vedlegg_2.pdf
Vedlegg 3: bymarka_vedlegg_3.pdf
Vedlegg 4: bymarka_vedlegg_4.pdf
Vedlegg 5: bymarka_vedlegg_5.pdf
Vedlegg 6: bymarka_vedlegg_6.pdf
Vedlegg 7: bymarka_vedlegg_7.pdf

Bekjemp spam! Klikk her!