Foto: Bjørn Johan Kirksæther  
Forside         Oppgaven         Last ned oppgaven         Kontakt forfatterne
Forord
Sammendrag
1Innledning
2Bymarka i Trondheim
3Kvalitativ spørreundersøkelse
4Kvantitativ spørreundersøkelse
5Referanser
Vedlegg

Bruk og forvaltning av Bymarka i Trondheim

Forord

Dette er en masteroppgave ved Institutt for naturforvaltning ved Universitetet for miljø- og biovitenskap. Oppgaven består av en kvalitativ intervjuundersøkelse om forvaltningen av Bymarka i Trondheim, samt en kvantitativ spørreundersøkelse om brukernes syn på forvaltningen. Feltarbeidet ble gjort vinteren og våren 2005 under prosjekttittelen ”Marka05”.

Forvaltning og bruk av Bymarka er interessante temaer som har vært artige å jobbe med, og arbeidet har vært svært lærerikt. Underveis har vi truffet på mange engasjerte personer. Alle vi har vært i kontakt med har vært veldig positive til prosjektet, noe som har vært til stor inspirasjon for oss.

Veileder for oppgaven har vært Lars Helge Frivold. Takk for ypperlig hjelp i startfasen og underveis.

Vi vil gjerne takke informantene som stilte opp til dybdeintervjuer. Alle var svært hjelpsomme og engasjerte og stilte opp med en gang de ble forespurt. I tillegg vil vi rette en stor takk til alle som deltok i den kvalitative spørreundersøkelsen.

Adresseavisens oppslag og NRK P1’s innslag om undersøkelsen var helt nødvendige for å gjøre undersøkelsen kjent slik at et tilstrekkelig antall respondenter svarte på undersøkelsen.

Spesiell takk til: Harald Urstad, korrektur; Elin Baardsgaard, losji under feltarbeidet; Skiklubben, premie til trekning blant respondentene og fotografene som har lånt oss flere fine bilder.

Til slutt vil vi hilse til alle på lesesalen. Dere har skapt et godt arbeidsmiljø til tross for den dårlige lufta på Sørhellinga.

Ås, 8. mai 2006

Anders Pagander

Borgar Østerås

Bekjemp spam! Klikk her!